ДА ЗАСАДИМ РАСТЕНИЕ

Заглавие: ДА ЗАСАДИМРАСТЕНИЕ Кратко описание: В това занимание децата ще научат как да засаждат семе и как да пресаждат младото растение в почвата. По-специално: всяко дете носи празна кофичка от кисело мляко; учителят надписва името им, така че децата да могат да различават своята кофичка от…

БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА „NENDO DANGO“

Заглавие: БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА „NENDO DANGO“ Кратко описание: Бомбичките със семена са полезен инструмент, който градинарите могат да използват за засяване на цветя в оголени места в градината, създавайки цветни острови открасота и удобни местообитания за насекомите опрашители. Това е ефективнатехника, която е особено подходяща и мотивираща за деца…

НЕВИДИМИТЕ ГРАДИНАРИ – ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ В ГРАДИНАТА

Тема: НЕВИДИМИТЕ ГРАДИНАРИ – ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ В ГРАДИНАТА Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с концепцията, че в градината има много и най-различни полезни насекоми, които допринасят за отглеждането на вкусна реколта. Децата ще се запознаят с някои от най-полезните обитатели на градината…

КОРЕНЪТ – ФУНКЦИЯ НА КОРЕНА

Тема: КОРЕНЪТ – ФУНКЦИЯ НА КОРЕНА Кратко описание: В рамките на това занимание децата ще се запознаят с концепцията за “корена”, като основна част от структурата на растението, какви са неговите функции и защо е толкова важен за живота на растенията.Чрез демонстрация и изследване на живи…

РАСТЕНИЯТА – ПРИЯТЕЛИ: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Тема: РАСТЕНИЯТА – ПРИЯТЕЛИ: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ  Кратко описание: В това занимание децата се запознават с концепцията за засаждане на комбинации от растения-партньори (алелопатия), което осигурява естествена механична и химична защита на градината от болести и вредители, повишава имунитета на растенията и осигурява изобилна и органично…

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЕТО

Тема: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЕТО Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с цикъла на живот на растението, като гледат кратък видеоклип и изследват всяка една фаза: семе, кълн, младо растение, цвят, завръз, плод и декомпозиране (за едногодишните растения). В рамките на заниманието децата…

ГРИЖОВНИТЕ ГРАДИНАРИ

Тема: ГРИЖОВНИТЕ ГРАДИНАРИ Кратко описание: Това е групова дейност, в която децата учат, изследват, пеят, играят и изживяват концепцията за ролята на човека при отглеждането и прибирането на реколтата в градината. Това се постига чрез презентация, коментар и практическо реализиране на пълната палитра от дейности, които…

СЕМЕНАТА – ИЗОБИЛИЕ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ

Тема: СЕМЕНАТА – ИЗОБИЛИЕ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят със семената на различни ядивни растения (боб, царевица, пшеница, слънчоглед, тиква, невен, тиквички и др.). Ще изследват разликите в тяхната форма, цвят и размер. Ще сортират семената от…

Explora Education

è un progetto di Museo dei Bambini S.C.S.
Explora, il Museo dei Bambini di Roma è un soggetto accreditato dal MIUR per la formazione Direttiva Ministeriale 170/2016 e i corsi sono disponibili nel catalogo dell’offerta formativa S.O.F.I.A. la piattaforma MIUR per la formazione dei docenti.

La cooperativa opera con certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione di attività ludico-educative per bambini da 0 a 12 anni” (EA39) e per la Progettazione ed erogazione di servizi formativi (EA37), Certificato n° IQ-0607-01 emesso da Dasa-Rägister