АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА! (ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО)

Заглавие: АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА! (ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО) Кратко описание: Тази работилница е тясно свързана със света на изкуството и има за цел да представи градината като ефективносредство за интердисциплинарнопреподаване на всички предмети от учебната програма, което е много по-обогатяващо и вълнуващо от традиционния подход.Заниманиетоима за цел…

ДА ЗАСАДИМ РАСТЕНИЕ

Заглавие: ДА ЗАСАДИМРАСТЕНИЕ Кратко описание: В това занимание децата ще научат как да засаждат семе и как да пресаждат младото растение в почвата. По-специално: всяко дете носи празна кофичка от кисело мляко; учителят надписва името им, така че децата да могат да различават своята кофичка от…

БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА „NENDO DANGO“

Заглавие: БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА „NENDO DANGO“ Кратко описание: Бомбичките със семена са полезен инструмент, който градинарите могат да използват за засяване на цветя в оголени места в градината, създавайки цветни острови открасота и удобни местообитания за насекомите опрашители. Това е ефективнатехника, която е особено подходяща и мотивираща за деца…

НЕВИДИМИТЕ ГРАДИНАРИ – ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ В ГРАДИНАТА

Тема: НЕВИДИМИТЕ ГРАДИНАРИ – ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ В ГРАДИНАТА Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с концепцията, че в градината има много и най-различни полезни насекоми, които допринасят за отглеждането на вкусна реколта. Децата ще се запознаят с някои от най-полезните обитатели на градината…

КОРЕНЪТ – ФУНКЦИЯ НА КОРЕНА

Тема: КОРЕНЪТ – ФУНКЦИЯ НА КОРЕНА Кратко описание: В рамките на това занимание децата ще се запознаят с концепцията за “корена”, като основна част от структурата на растението, какви са неговите функции и защо е толкова важен за живота на растенията.Чрез демонстрация и изследване на живи…

РАСТЕНИЯТА – ПРИЯТЕЛИ: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Тема: РАСТЕНИЯТА – ПРИЯТЕЛИ: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ  Кратко описание: В това занимание децата се запознават с концепцията за засаждане на комбинации от растения-партньори (алелопатия), което осигурява естествена механична и химична защита на градината от болести и вредители, повишава имунитета на растенията и осигурява изобилна и органично…

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЕТО

Тема: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЕТО Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с цикъла на живот на растението, като гледат кратък видеоклип и изследват всяка една фаза: семе, кълн, младо растение, цвят, завръз, плод и декомпозиране (за едногодишните растения). В рамките на заниманието децата…

Il semino

Titolo: IL SEMINO Breve descrizione: In questa attività i bambini conosceranno tutto ciò che c’è da sapere sul ciclo di vita di un seme. Potranno vedere quali semi si assomigliano anche se sono diversi, come da questi spunterà un piccolo germoglio e le condizioni di cui…

Il germoglio

Titolo: IL GERMOGLIO Breve descrizione: Questa attività presuppone che sia stata prima completata la precedente attività intitolata Il semino. Quindi, prenderemo i nostri orti in un guanto e spiegheremo come sono cresciuti e che cosa è successo loro. Poi, spiegheremo tutti insieme tutte le fasi del…

Explora Education

è un progetto di Museo dei Bambini S.C.S. ONLUS
Explora, il Museo dei Bambini di Roma è un soggetto accreditato dal MIUR per la formazione Direttiva Ministeriale 170/2016 e i corsi sono disponibili nel catalogo dell’offerta formativa S.O.F.I.A. la piattaforma MIUR per la formazione dei docenti.

has been added to the cart. View Cart