ЖИВОТЪТ В ГРАДИНАТА – ИГРАЙ И РАЗКАЗВАЙ

Тема: ЖИВОТЪТ В ГРАДИНАТА –ИГРАЙ И РАЗКАЗВАЙ Кратко описание: Децата ще открият процеса на отглеждане на растенията: от подготовката на почвата до засяването на семена, поливане, покълване, цъфтене, опрашване и реално производство на плодове. Чрез драматизация децата ще преживеят основните стъпки на отглеждането на растения: прекопаване,…

De flor a fruta

Título: DE FLOR A FRUTA Breve descrizione: Al observar una flor, los niños descubren sus partes y el tesoro que contiene: el polen. Al realizar experimentos científicos, los niños descubrirán cómo una flor atrae insectos, que son extremadamente importantes para el proceso natural de polinización que…

ОТ ЦВЕТА ДО ПЛОДА!

Заглавие: ОТ ЦВЕТА ДО ПЛОДА! Кратко описание: Изследвайки цвета на живо растение, децата ще открият и ще се запознаят с частите му, ще намерят и съкровището,скрито в него: цветния прашец. Провеждайки научни експерименти с цвета, децата ще открият как едно цвете привлича насекоми, които са изключително…

СЛЪНЦЕТО И ЛИСТАТА – ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ

Заглавие: СЛЪНЦЕТО И ЛИСТАТА – ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ Кратко описание:Използвайки бобово растение, отглеждано в саксия, показваме на децата как растенията следват слънчевата светлина, която е основен ресурс за живота им. С помощта на игра за памет откриваме, че растенията имат много и най-различни форми и ние можем…

КАК РАСТЕНИЯТА ПИЯТ ВОДА

Заглавие: КАК РАСТЕНИЯТА ПИЯТ ВОДА Кратко описание: Децата ще открият колко важна е водата за растенията. Чрез игри и експерименти те ще се запознаят с поведението на растенията в различни видове почва. Кой е най-подходящият тип почва за отглеждане на растения, които се нуждаят от…

Малко семенце за големи открития

Заглавие Малко семенце за големи открития Кратко описание Слушайки разказа на старинна басня, децата ще се запознаят с жизнения цикъл на растението – от какво израства, какво представляват семената, как се образуват и как различните семена имат нужда от различни видове почва, за да се развиват….

Explora Education

è un progetto di Museo dei Bambini S.C.S.
Explora, il Museo dei Bambini di Roma è un soggetto accreditato dal MIUR per la formazione Direttiva Ministeriale 170/2016 e i corsi sono disponibili nel catalogo dell’offerta formativa S.O.F.I.A. la piattaforma MIUR per la formazione dei docenti.

La cooperativa opera con certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione di attività ludico-educative per bambini da 0 a 12 anni” (EA39) e per la Progettazione ed erogazione di servizi formativi (EA37), Certificato n° IQ-0607-01 emesso da Dasa-Rägister