Заглавие: БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА „NENDO DANGO“

Кратко описание: Бомбичките със семена са полезен инструмент, който градинарите могат да използват за засяване на цветя в оголени места в градината, създавайки цветни острови открасота и удобни местообитания за насекомите опрашители. Това е ефективнатехника, която е особено подходяща и мотивираща за деца от 3 до 6 години. Представлявазабавно приложно занимание, при което децата създават малки топки от глина и компост с вложени семена на цветя и бомбардират с тях различни пространства. Процедурата се състои в следване на лесна рецепта за направата на семенните топки и след това ги хвърляме на местата, които искаме да обогатим с живи цветни цветя. Тази дейност е развлекателна, лесна за изпълнение и може да бъде адаптирана към нуждите на всички ученици. Следователно е подходяща за включване въввсички видове обучение, както и за съвместни занимания и диалог между поколенията.

Целева група деца: 3-6 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_Seed-bombs.-Nendo-dango_BG-1