ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЕТО“

Тема: ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЕТО“ Кратко описание: Децата подготвят плакат (постер, пано), представящ жизнения цикъл на растение – от фазата на семето до разцъфналото цвете. Той показва стъпка по стъпка етапите – от сеитбата, покълването и разсада до израстването, появата на стъблото, първите листа, цветната пъпка…

МАЛКОТО СЕМЕ

Тема: МАЛКОТО СЕМЕ Кратко описание: В тази дейност децата ще научат всичко за жизнения цикъл на едно семе. Ще видят как изглеждат различни семена, как от семената започва да покълва малка издънка и ще научат за условията, необходими за растежа на семената. След това ще участват…

МАЛКИЯТ КЪЛН

Тема: МАЛКИЯТ КЪЛН Кратко описание: Това занимание е продължение на занятието за “Малкото семе” и за да участват пълноценно, децата трябва да са завършили успешно задачите в предходната част. Настоящата дейност започва, като вземат своите ръкавици-градини и всички заедно обсъждат как са се разраснали, какво се…

ИГРА ЗА СЕТИВАТА. МАЛКИТЕ ДЕТЕКТИВИ

Заглавие: ИГРА ЗА СЕТИВАТА. МАЛКИТЕ ДЕТЕКТИВИ Кратко описание: Това ще стане чрез идентифициране на различни билкис помощта на обонянието, запознаване с техните свойства, приложение и местообитание. Целева група деца: 4-6 години Изтеглетедокумента, описващ заниманието

АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА! (ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО)

Заглавие: АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА! (ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО) Кратко описание: Тази работилница е тясно свързана със света на изкуството и има за цел да представи градината като ефективносредство за интердисциплинарнопреподаване на всички предмети от учебната програма, което е много по-обогатяващо и вълнуващо от традиционния подход.Заниманиетоима за цел…

Explora Education

è un progetto di Museo dei Bambini S.C.S.
Explora, il Museo dei Bambini di Roma è un soggetto accreditato dal MIUR per la formazione Direttiva Ministeriale 170/2016 e i corsi sono disponibili nel catalogo dell’offerta formativa S.O.F.I.A. la piattaforma MIUR per la formazione dei docenti.

La cooperativa opera con certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione di attività ludico-educative per bambini da 0 a 12 anni” (EA39) e per la Progettazione ed erogazione di servizi formativi (EA37), Certificato n° IQ-0607-01 emesso da Dasa-Rägister