Тема: НЕВИДИМИТЕ ГРАДИНАРИ – ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ В ГРАДИНАТА

Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с концепцията, че в градината има много и най-различни полезни насекоми, които допринасят за отглеждането на вкусна реколта. Децата ще се запознаят с някои от най-полезните обитатели на градината – пчела, калинка, паяк, богомолка, светулка, щипалка, майски бръмбар. Ще ги потърсят в градината, въоръжени с увеличителни лупи и ще ги нарисуват, използвайки пръстите си. Ще се забавляват с игра, в която пресъздават движенията и живота на полезните насекоми. Накрая ще направят хотел за полезни насекоми, от стара дървена щайга, клони, камъчета и други подръчни природни материали. Ще го поставят в градината, за да служи за подслон и убежище на полезните насекоми.

Целева възрастова група:3-6години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_INVISIBLE-GARDENERS-THE-USEFUL-INSECTS-IN-THE-GARDEN_BG

Други полезни образователни ресурси

Тест за оценка на знанията-цветен