Тема: МАЛКИЯТ КЪЛН

Кратко описание: Това занимание е продължение на занятието за “Малкото семе” и за да участват пълноценно, децата трябва да са завършили успешно задачите в предходната част. Настоящата дейност започва, като вземат своите ръкавици-градини и всички заедно обсъждат как са се разраснали, какво се е случило с тях. Говорят за това какво следва по-нататък в жизнения цикъл на растението. Засаждат малките си семена по нов начин – извън ръкавицата. Чрез тези дейности децата научават как работят корените и колко са важни за живота на растението.

Целева възрастова група: 3-5 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

The-little-shoot-_-BG

Други полезни образователни ресурси

TМАЛКИЯТ КЪЛН

Материали за учителя – цветни

Материали за учителя – черно-бели2