Добре дошли в GARDENStoLEARN – онлайн наръчник с материали за учители и възпитатели в областта на ранното детско развитие. Той предоставя ресурси и технически съвети за създаване на приобщаващи образователни градини и курс за обучение на предучилищни педагогически специалисти и ръководители на детски градини, с цел развитие на основни, социални и трансдисциплинарни умения при деца на възраст 3-6 години.

ЗАЩО?Образователните градини са отлична практика за интегрално образование, набираща скорост в цяла Европа. Градината е място, където, където децата могат лесно да се насладят на личен контакт с живата природа, да открият произхода на храната си, докато отглеждат цветя, билки и ядливи растения (плодове и зеленчуци), да изучават и откриват с удивителния свят на жизнените процеси на живата екосистема, чрез личен опит да развиват множество интелигентности, да усвояват ценни житейски умения за устойчив начин на живот.

ЗАЩО НЕ?Създаването на образователна градина в двора на детската градина или училището, както и нейното използване като растяща класна стая, все още е иновативна практика за много места, затова често срещаме предизвикателства и въпроси, катонапример: 

  • Как да изберем най-подходящ терен за градината;
  • Как да създадем дизайн за красива и мултифункционална зона на градината, в която не само отглеждаме ядливи растения, а също и да служи като привлекателна жива лаборатория, в която децата практикуват откривателско и самонасочено учене;
  • Как да как да осигурим ефективен и устойчив достъп до вода и нужната органично чиста и плодородна почва дори в големия град;
  • Как да отгледаме изобилна, разнообразна и органично чиста реколта в градината; как да окажем защита от неблагоприятните климатични условия и вредители по растенията; как да осигурим грижи за растенията в горещите летни месеци, когато всички са във ваканця;
  • И най-важното – как да провеждаме атрактивни, интердисциплинарни приобщаващи образователни занимания, които носят радост, ново знание и вдъхновение  на деца с най-различни образователни възможности,темперамент и интереси?

КАК?Учебната платформа GARDENStoLEARN има за цел да допринесе за справяне с тези предизвикателства. Тя е съставено от 3 модула с поредица от образователни ресурси, които могат да бъдат изтеглени и полвани. В края на всеки модул има тест, който трябва да преминете, ако искате да получите Сертификат за завършен курс.

ПОВЕЧЕ ЗА ОНЛАЙН КУРСА?

МОДУЛ 1- 20 часа

Въведение в практиката за образователни градини в ранна детска възраст

Как да създадем и поддържаме образователна градина

начало

МОДУЛ 2- 30 часа

Инструкции “стъпка по стъпка” поддържане и управление на градина

Как да планираме, създадем и управляваме образователни градини

начало

МОДУЛ 3- 25 часа

Приобщаващи образователни практики

Същност на приобщаващото образование. практически семинари за деца в ранна и предучилищна възраст, родители и общност

Научете сега


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Очакваното работно натоварване е 75 академични часа.
Целева аудитория Курсът е предназначен за училищни ръководители, учители в детски градини и възпитатели. Разработените обучителни занимания (педагогически ситуации) в Модул 3 са предназначени за деца на възраст от 3 до 6 години. Други обучители, включително музейни работници и мениджъри, неправителствени организации и местни общности, поддържащи образователни градини, както и студенти от университетите, също могат да се възползват от курса.
Сертифициране Ще получите сертификат за курса след завършване на целия курс (всичките три модула).

За повече информация вижте секцията с често задавани въпроси (FAQ).

ПОВЕЧЕ ЗА ИНИЦИАТИВАТА GARDENStoGROW (“ГРАДИНИ ЗА ИЗРАСТВАНЕ”)

Обучителната платформа GARDENStoLEARN е създадена в рамките на проекта GARDENStoGROW – градско градинарство за иновативно и приобщаващо образование в ранна детска възраст. Тя обединява 11 образователни организации от цяла Европа: 2 детски музея, 1 екологична фондация, 4 университета и изследователски центъра и 4 училища, и се изпълнява с финансовата подкрепа на програмата Еразъм + на Европейския съюз.

Проектът GARDENStoGROW се основава на разбирането, че подобряването на образованието в най-ранните етапи на развитието на детето може да намали неравенствата и различията още в зародиш, със значителна социално-икономическа възвръщаемост през следващите години. В съобщение на Европейската комисия, посветено на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), от 2011 г. се подчертава, че „всеобщият достъп до висококачествени и приобщаващи услуги в сферата на ОГРДВ е от полза за всички. Той не само помага на децата да разгърнат своите заложби, но може също така да допринесе за ангажиране на родителите и на други членове на семейството със свързани с ОГРДВ мерки за подобряване на възможностите за заетост, на професионалното обучение, на образованието за родителите и на дейностите за свободното време“. Проектът насърчава възприемането на новаторски и приобщаващи педагогически практики в предучилищното образование, основани на градското и социално земеделие.

Проектът GARDENStoGROW се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм + на Европейския съюз (2017-1-IT02-KA201-036449)

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). To view a copy of this license, visit https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
автори