GARDENStoLEARN

Настоящият онлайн курс е разработен в рамките на проект GARDENStoGROW (Градини за израстване). Състои се от 3 модула, съдържащи образователни ресурси, които могат да бъдат изтеглени:

Модул 1е въведение в образователните градини за ранно детско развитие и предоставя на учителите основна информация и упражнения по ключови аспекти, включително приложимост, подходящи формати, пазарно проучване, набиране на средства и работа в мрежа.

Модул 2 съдържа технически насоки за изграждане на образователни градини с последователни инструкции за поддръжка и управление.

Модул 3 включва серия от приобщаващи педагогически практики, придружени от практически занимания в ранна детска възраст

Към курса