МОДУЛ 3 има за цел да формира умения и компетенции за приобщаващо образование, наблюдавайки отношенията между децата по време на градинските занимания и черпейки идеи и опит от разработените ръководства и практически занимания за работа с деца и представители на местната общност.

Цели на обучението:
 • запознаване стемата за приобщаването;
 • развитие на умения за наблюдение на всяко дете и на групата като цяло;
 • идентифициране и прилагане на приобщаващи практики в (или чрез) градинарска дейност;
 • развитие на умения и компетенции за подпомагане на децата в процеса на грижи, наблюдение, изследване и разбиране на жизнения цикъла на растенията, както и вполаганетона ежедневни грижиза градината, разпознаване на растения, използване на растения за различни нужди, проблеми на околната среда, структура на почвата, време и търпение;
 • повишаване на капацитета за ефективно привличане и включване на представители на семействата и общността.
В рамките на този курс ще формирате/затвърдите познания за:
 • наблюдение на децата и групите;
 • самонаблюдение на водещия по време на работа с деца;
 • прилагане на различни образователни техники за адаптиране на теми от градинарството към специфичните нужди или интереси на всяко дете и групата като цяло;
 • разбиране, проследяване и наблюдение на жизнения цикъл на растенията и свързаните с него въпроси;
 • прилагане на тези практики и предаване на тези умения при децата;
 • планиране и организиране на събития и дейности със семействата и общността.

 

допълнително четене – съвети за приобщаващо образование
Categories: