Цели на обучението:
  • да даде фокус върху значението на зеленчуците за ежедневната диета на човека;
  • да предостави информация за различните типове градини и специфични моменти относно създаването и управлението на образователна градина за деца на възраст 3-6 г.;
  • да даде практични насоки за грижи и отглеждане на сезонните растения, както и благоприятните комбинации на растения от различни видове;
  • да предостави информация за приготвянето на разсад и ефективно използване на градински инструменти;
  • да формира познания за управление и безопасност при провеждане на занимания с деца в градината.
В рамките на този курс ще научите повече за:
  • ефективното използване на градински инструменти, спецификата на местни растенията и тяхното отглеждане;
  • предаването на достъпен за децата език на  техническа информация, свързана със създаването на градината, отглеждането на растенията в нея и устойчивото развитие на цялата екосистема;
  • управленски и организационни дейности, както и критерии за избор на вид градина с прилагане на почвено или безпочвено отглеждане на растенията.
РЕЧНИК

 

Допълнително четене – Отстраняване на проблеми с образователните градини

 

Categories: