Тема: ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЕТО“

Кратко описание: Децата подготвят плакат (постер, пано), представящ жизнения цикъл на растение – от фазата на семето до разцъфналото цвете. Той показва стъпка по стъпка етапите – от сеитбата, покълването и разсада до израстването, появата на стъблото, първите листа, цветната пъпка и пр. Проектът се прави върху голям картон, с цветни хартии и лепило.

Целева възрастова група: 4-5 години

Download the workshop

1_LIFE-OF-THE-PLANT-PROJECT_BG