Заглавие: ОТ ЦВЕТА ДО ПЛОДА!

Кратко описание: Изследвайки цвета на живо растение, децата ще открият и ще се запознаят с частите му, ще намерят и съкровището,скрито в него: цветния прашец. Провеждайки научни експерименти с цвета, децата ще открият как едно цвете привлича насекоми, които са изключително важни за естествения процес на опрашване, в резултат на който цветът се превръща в плод, съхраняващв себе си “семе”. Тона свой ред може да покълне и да се превърне в ново растение. В последната част на заниманието децата ще използват креативността си, за да направят свое цвете.

Целева група деца: 3-5 години 

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_from-flower-to-fruit_BG

Други полезни образователни ресурси

Тест за оценка на знанията-цветен

Материали за учителя – цветни

Тест за оценка на знанията-черно-бял

Материали за учителя – черно-бели