Тема: МАЛКОТО СЕМЕ

Кратко описание: В тази дейност децата ще научат всичко за жизнения цикъл на едно семе. Ще видят как изглеждат различни семена, как от семената започва да покълва малка издънка и ще научат за условията, необходими за растежа на семената. След това ще участват в практическа работилница, където ще засаждат семена в памучна вата и ръкавици и ще ги поставят на слънчево място, за да „имитират“ условията на оранжерия.

Целева възрастова група: 3-5 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_The-little-seed_BG

Други полезни образователни ресурси

Тест за оценка на знанията-цветен