Тема: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЕТО

Кратко описание: В това занимание децата ще се запознаят с цикъла на живот на растението, като гледат кратък видеоклип и изследват всяка една фаза: семе, кълн, младо растение, цвят, завръз, плод и декомпозиране (за едногодишните растения). В рамките на заниманието децата ще гледат 3-минутен видеоклип за развитието на бобово растение на забързан кадър. Ще работят с Монтесори материал (автодидактични карти) за проследяване на всяка една фаза на развитие на растението. Ще изследват истински растения в различни фази на развитие, с което ще затвърдят своите знания и новата терминология. Ще играят забавна игра, в която всяко едно от тях ще изпълнява движения и пози от различните фази на развитие на растението.

Целева възрастова група: 4-6 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_THE-LIFE-CYCLE-OF-THE-PLANT_BG

Други полезни образователни ресурсиO

 Тест за оценка на знанията-цветен