Тема: ЖИВОТЪТ В ГРАДИНАТА –ИГРАЙ И РАЗКАЗВАЙ

Кратко описание: Децата ще открият процеса на отглеждане на растенията: от подготовката на почвата до засяването на семена, поливане, покълване, цъфтене, опрашване и реално производство на плодове. Чрез драматизация децата ще преживеят основните стъпки на отглеждането на растения: прекопаване, засаждане, поливане, опрашване. По-късно те ще обсъдят защо хората трябва да ядат плодове и зеленчуци и колко важни са те за човешкото здраве. Драматизирането на процеса ангажира децата в процеса на отглеждане на растения, разговорите и игрите добавят значителна стойност към ученето.

Целева възрастова група: 3-4 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_The-life-of-the-garden-–talk-and-play_BG

Други полезни образователни ресурси

Тест за оценка на знанията-черно-бял