Заглавие: ДА ЗАСАДИМРАСТЕНИЕ

Кратко описание: В това занимание децата ще научат как да засаждат семе и как да пресаждат младото растение в почвата. По-специално: всяко дете носи празна кофичка от кисело мляко; учителят надписва името им, така че децата да могат да различават своята кофичка от останалите. После с помощта на ножче учителят прави малка дупка върху основата на всяка кофичка, за да изтича излишната вода. Децата напълват кофичките с почвена смес. Всяко дете взема 2-3 семена и 1 разсад и ги поставя в саксиите, а след това ги полива с  лейка, направена от пластмасова бутилка с малки дупки на капачката. Групирани по двойки, децата пресаждат младо растение (разсад) от саксия в градинската почва. Накрая се запознават със земните червеи в почвата, като ги наблюдават и ги държат в ръцете си. 

Целева група деца: 4-6 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_growing-a-plant_BG