Тема: ГРИЖОВНИТЕ ГРАДИНАРИ

Кратко описание: Това е групова дейност, в която децата учат, изследват, пеят, играят и изживяват концепцията за ролята на човека при отглеждането и прибирането на реколтата в градината. Това се постига чрез презентация, коментар и практическо реализиране на пълната палитра от дейности, които човекът извършва, за да отгледа вкусна и изобилна реколта – планиране, подготовка на почвата, засаждане, поливане, грижа за растенията, събиране и споделяне на плодовете на неговия труд. 

По време на заниманието децата научават наименованията на основните инструменти и материали, които се използват в градината – лопата, мотика, гребло, лейка, кофа, садило, семена, разсад, и др., както и основни правила за безопасност. Децата осъзнават логическата последователност на всички дейности в градината – подготовка и засаждане през пролетта, грижи за растенията през лятото, събиране на реколта през есента, зазимяване на градината.

В рамките на заниманието децата получават възможност да направят връзка между познати фолклорни песни, танци и традиции и конкретните поводи за тяхното възпроизвеждане.Чрез дейностите децата формират много повече от чисто градинарски знания и умения. Те спонтанно се учат да работят заедно, да общуват, да обменят идеи, да координират работата си.

Целева възрастова група: 4-5 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_THE-CARING-GARDENERS_BG

Други полезни образователни ресурси

 Тест за оценка на знанията-цветен