Заглавие: АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА! (ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО)

Кратко описание: Тази работилница е тясно свързана със света на изкуството и има за цел да представи градината като ефективносредство за интердисциплинарнопреподаване на всички предмети от учебната програма, което е много по-обогатяващо и вълнуващо от традиционния подход.Заниманиетоима за цел да доближи света на изкуствотодо жизнената среда на градините.  Италианският художник  (Джузепе Арчимболдо) е известен с портретите си,базирани на на цветя, плодове, зеленчуци и растения. В рамките на тази работилница децата се запознават с неговото изкуство по един забавен и игрови начин, докато изработват собствен автопортрет, използвайки своя снимка и рисунки на зеленчуци, цветя и растения от градината.

Целева група деца: 4-6 години

Изтеглетедокумента, описващ заниманието

1_I-AM-NATURAL-ARCIMBOLDO-ART-_BG

Други полезни образователни ресурси

Тест за оценка на знанията-цветен